Valuta:
 Kundvagn (?)

Verksamhet

Vi utvecklar, konstruerar och utför service på allt inom automation.

Vi har kunskap och erfarenhet inom pneumatik, hydraulik, styr- och reglerteknik samt mekanik- och elteknik.

Med denna breda bas att stå på kan vi ta hand om nykonstruktion av maskiner, från projektering till igångkörning, ombyggnation och service på befintliga maskiner.

Vi arbetar även med skåpbyggnation i vår elverkstad.

Vi levererar även kompletta lösningar inom materialhantering, rullbanor, hissar och bandtransportörer.

Våra kunder

Våra kunder återfinns inom följande marknader:

 • Bil
 • Förpackning
 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • Plast
 • Papper/trä/textil
 • Försvaret
 • Marin (såväl civil som försvar)

Miljö

Omfattningen och betydelsen av miljöarbetet i CS OptimalaSystem AB:s verksamhet är stor, då många av våra kunder ställer stora krav på oss i vårt inre och yttre miljöarbete, liksom att det finns handlingsplaner i vår internkontroll (arbetsmiljö). Vidare är det viktigt för oss att vi är en länk i miljöarbetet.

CS OptimalaSystem:s eget interna miljöarbete omfattar

 • Kretsloppstänkande genomsyrar organisationen
 • Användning av miljövänliga produkter
 • Påverka våra kunder att lägga in miljöaspekter i sitt arbete
 • Samarbeta med leverantörer och kunder i miljöfrågor
 • Påverkar leverantörer vid val av material, tillverkningsmetoder, emballage, transportsätt mm
 • Källsortering
 • Energisnål bilkörning
 • Samåkning

CS OptimalaSystem AB:s miljöpolicy är att

 • Ständigt förbättra miljön
 • Förebygga föroreningar
 • Följa lagar och förordningar

 
 
För att förbättra din vistelse på vår webbplats använder vi oss av cookies.